TÌM KIẾM

GIỎ HÀNG

Có 0 sản phẩm
Xem chi tiết
Gói thầu số 5: Các công trình kiến trúc Đề Pô 32466
Mã SP: XD3455555
Gói thầu số 5: Các công trình kiến trúc Đề Pô 32466
Giá: : 8,750,000,000 vnđ

Chương trình nhà ở cho người có công: Đã hoàn thành hỗ trợ xong cho 52.351 hộ (với 33.768 căn xây mới và 18.583 căn sửa chữa, cải tạo); Đang triển khai hỗ trợ cho 10.925 hộ (với 5.680 căn xây mới và 5.245 căn sửa chữa, cải tạo).

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung: Tổng số hộ thuộc diện đối tượng hỗ trợ là 25.817 hộ; Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2014 chậm, nhưng đến nay, các địa phương đã thực hiện được 4.057 hộ đạt 16% so với Đề án, đạt 62% so với kế hoạch 2014.

Số lượng:

Bài viết

  Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân KCN: Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 83 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, với quy mô xây dựng khoảng 28.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.600 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 69.300 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.790 tỷ đồng. Kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng, tính đến ngày 30/7/2015 tổng số tiền đã cam kết là 17.045 tỷ đồng, đã giải ngân là 10.141 tỷ đồng. Trong đó: Ký hợp đồng cam kết cho vay 24.150 hộ với số tiền là 11.090 tỷ đồng; Cam kết cho vay 43 dự án với số tiền là 5.955 tỷ đồng.

Sản phẩm liên quan

Bình luận